Home » Despre noi » Misiune și obiective

Misiune și obiective

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
 • Oferă servicii de consiliere psihologică studenților – individuală și de grup;
 • Oferă servicii de consiliere a carierei:
 • Facilitează – prin parteneriate – desfășurarea unor activități/ evenimente comune cu agenți economici, din comunitate;
 • Gestionează programe de reducere a abandonului universitar;

Centrul de Servicii Intergrate pentru Studenti SmartHub vine în sprijinul nevoilor de autocunoaștere și dezvoltare personală a studenților printr-o serie de activități individuale și de grup care își propun identificarea și facilitarea celor două procese.

 1. Workshopuri de autocunoaștere
  Sunt activități de grup care urmăresc prin aplicațiile propuse conștientizarea de către studenți a aspectelor forte, vulnerabile și a strategiilor de gestionare a dificultăților întâmpinate în diferite contexte, inclusiv în mediul academic.
 2. Workshopuri de dezvoltare personală
  Sunt acele activități de grup în care studenții participanți pot exersa și îmbunătăți o serie de abilități necesare adaptării cu succes la solicitările mediului academic: abilități de comunicare, de public speaking, de lucru în echipă, de gestionare a timpului, de relaționare eficientă, de gestionare a conflictelor, abilități de gestionare a emoțiilor, adaptabilitatea etc. temele menționate nu sunt singulare, în funcție de nevoile identificate la nivelul studenților pot fi derulate și workshopuri de dezvoltare a altor abilități.
 3. Consilierea psihologică
  Este o activitate care se poate desfășura individual sau în grup, fiind proiectată și centrată pe problematica persoanei care apelează la acest serviciu pentru sprijin în rezolvarea unor situații din viața personală sau profesională. Consilierea psihologică este un serviciu destinat funcționării eficiente a psihicului nostru, scopul fiind clarificarea, înțelegerea, dezvoltarea unor aspecte concrete legate de participanți (emoții, gânduri, comportamente), precum și experimentarea stării de bine. Consilierea psihologică are și un rol preventiv în apariția și dezvoltarea unor probleme în sfera emoțională, cognitivă sau comportamentală. Consilierul psiholog dezvoltă împreună cu participantul o relație de colaborare bazată pe confidențialitate, empatie, responsabilitate, acceptare necondiționată. Folosind tehnici specifice de consiliere psihologul urmărește pe parcursul întâlnirilor o mai bună adaptabilitate a participantului la cerințele mediului prin valorizarea propriului potențial, a propriilor resurse.

Orice carieră poate să devină cariera de vis dacă se potrivește profilului tău. Uneori alegem o profesie care să completeze cine suntem ca persoană, alteori ne mobilizăm și dezvoltăm caracteristici care să ne apropie cât mai mult de profilul profesional dorit.

 • Workshopuri de autocunoaștere;
 • Consiliere profesională individuală (etapa de testare – personalitate, interese, valori, abilități)
 • Consiliere profesională de grup (workshop);
 • Consiliere profesională individuală (etapa de identificare obiective profesionale și elaborare Plan de carieră).
 • Workshopuri de dezvoltare a competențelor privind angajabilitatea (Cum caut un loc de muncă? Cum elaborez un CV? Cum mă prezint la interviul de angajare?).
 1. Cunoașterea oportunităților de carieră Informare privind opțiunile de joburi pe care le poți accesa în urma parcurgerii studiilor superioare de lungă durată.
  Consiliere profesională individuală (etapa de explorare opțiuni de carieră)
 2. Luarea deciziei (planificarea carierei)
  Pe baza profilului profesional identificat în etapa de autocunoaștere și a cunoașterii oportunităților de carieră, te-ai hotărât ce îți dorești cu adevărat ca și traiectorie profesională și esti pregătit să construiești un plan concret de carieră, care să te ajute să îți atingi obiectivele profesionale dorite. Planul de carieră reprezintă trecerea de la dorință la acțiune propriu-zisă!
 3. Implementarea deciziei
  Etapa de implementare a Planului de carieră presupune punerea în aplicare a tot ceea ce ai descoperit că este benefic dezvoltării tale profesionale.

Angajabiltate
Rolul universității este de pregătii studenții pentru integrarea lor pe piața muncii prin asigurarea competențelor și abilităților în concordanță cu nevoile pieței muncii.
Pregătirea studentului de la statutul de student la statutul de angajat se realizează prin diferite workshopuri tematice privind managementul carierei:

 • Sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare, simularea interviului de angajare, căutarea unui loc de muncă;
 • Organizarea și prezentarea unei companii;