Home » Despre SmartHub » Cum și unde ne desfășurăm activitatea ?

Cum și unde ne desfășurăm activitatea ?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Centrul de Servicii Integrate pentru Studenti SmartHub este structurat pe trei birouri respectiv: Biroul ALUMNI, Biroul de consiliere psihologică și consiliere în carieră, Centrul de Învățare.

Biroul Alumni

Biroul Consiliere Psihologică și Orientare în Carieră

Centrul de Învățare