Home » Despre SmartHub » Cum și unde ne desfășurăm activitatea ?

Cum și unde ne desfășurăm activitatea ?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Centrul de Servicii Integrate pentru Studenti SmartHub este structurat pe trei birouri respectiv: Biroul ALUMNI, Biroul de consiliere psihologică și consiliere în carieră, Centrul de Învățare.

Compartimentul ALUMNI

Compartimentul consiliere psihologică și consiliere în carieră a studenților

Centrul de Învățare