Compartimentul Alumni

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
  1. Menținerea și dezvoltarea  relațiilor cu angajatorii / piața muncii, cu absolvenții ULBS, cu elevii de liceu.
  2. Crearea și completarea anuală a bazei de date a absolvenților, în vederea asigurării unei bune comunicări cu aceștia.
  3. Realizarea (împreună cu cadrele didactice specializate) de studii și analize periodice privind abandonul universitar, integrarea studenților pe piața muncii, impactul serviciilor de consiliere și orientare profesională, precum și propunerea de măsuri pentru ameliorarea acestora.