Home » Despre SmartHub » Cum și unde ne desfășurăm activitatea ? » Biroul Consiliere Psihologică și Orientare în Carieră

Biroul Consiliere Psihologică și Orientare în Carieră

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
 1. Activități care facilitează trasarea unui parcurs educațional și profesional de către studenți și elevi de liceu din anii terminali:
  – Consiliere în carieră
  – Consiliere vocațională
 2. Activități care vizează adaptarea optimă la cerințele mediului academic, asigurarea stării de bine a studenților (inclusiv consilierea și suportul studenților cu nevoi speciale / cu handicap, de-a lungul studiilor, în relațiile lor cu universitatea, cu cadrele didactice și cu piața muncii):
  – Evaluare psihologică
  – Consiliere psihologică
  – Consiliere psihoeducațională
  – Psihoterapie individuală și de grup
  – Analiză și intervenție la nivel de microgrup educațional și de organizație
 3. Activități care vizează adaptarea relaționării și comunicării cu persoane / grupuri / instituții din alte culturi:
  – Consiliere interculturală (dezvoltarea competențelor interculturale).