Home » Despre SmartHub » Cum și unde ne desfășurăm activitatea ? » Compartimentul consiliere psihologică și consiliere în carieră a studenților

Compartimentul consiliere psihologică și consiliere în carieră a studenților

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
 1. Activități care facilitează trasarea unui parcurs educațional și profesional de către studenți și elevi de liceu din anii terminali:
  – Consiliere în carieră
  – Consiliere vocațională
 2. Activități care vizează adaptarea optimă la cerințele mediului academic, asigurarea stării de bine a studenților (inclusiv consilierea și suportul studenților cu nevoi speciale / cu handicap, de-a lungul studiilor, în relațiile lor cu universitatea, cu cadrele didactice și cu piața muncii):
  – Evaluare psihologică
  – Consiliere psihologică
  – Consiliere psihoeducațională
  – Psihoterapie individuală și de grup
  – Analiză și intervenție la nivel de microgrup educațional și de organizație
 3. Activități care vizează adaptarea relaționării și comunicării cu persoane / grupuri / instituții din alte culturi:
  – Consiliere interculturală (dezvoltarea competențelor interculturale).