Home » Despre SmartHub » Ce facem?

Ce facem?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Oferim informare, orientare și consiliere studenților ULBS, absolvenților proprii şi elevilor de liceu. Printre obiectivele centrului se numără și dezvoltarea unor relații funcționale cu facultățile și departamentele universității, a unor relații de colaborare cu centre similare din alte universităţi, AJOFM-uri, angajatori, foruri naţionale şi internaţionale de specialitate și a unor relații de parteneriat cu unități din  învățământul preuniversitar.

Desfășurăm activități formative, de monitorizare și prevenție a unor fenomene specifice adaptării la mediul academic.

Desfășurăm activități în colaborare cu departamentele și facultățile universității

Colaborăm cu centre similare din alte universităţi, AJOFM-uri, angajatori, foruri naţionale şi internaţionale de specialitate, precum și cu unități de învățământ și instituții din mediul preuniversitar